Zwroty

Zapoznaj się z ROZDZIAŁEM 8 Regulaminu. 

FORMULARZ ZWROTU


W przypadku chęci anulowania zamówienia, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z nami: adres poczty elektronicznej: biuro@cleanlogis.pl , numer telefonu: stacjonarny 52 52 444 21 lub komórkowy +48 668 326 752.


Reklamacje

Zapoznaj się z ROZDZIAŁEM 6 Regulaminu. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY


Naprawy gwarancyjne

Zapoznaj się z ROZDZIAŁEM 7 Regulaminu.  


FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO dla konsumenta

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO dla Przedsiębiorcy